Uyku Apnesi Olanların Sadece %10' u Tedavi Oluyor!

Horlama - Uyku Apnesi

Birçok Hasta Uyku Apnesini Farketmiyor!

Obstrüktif uyku apnesi (OSA) erkeklerin yaklaşık % 4 ve kadınların% 2' sini etkilediği tahmin edilmektedir. 18 yaşından büyük insanlar üzerinde yapılan bir çalışmada, obstrüktif uyku apnesinin 5 yıllık çalışma boyunca insanlarda yılda % 1.5 uyku apnesi sendromu geliştiği gösterilmiştir. Bununla birlikte giderek yaygınlaşan obezite nedeniyle bu oranların iki kat daha fazla olabileceği düşünülmektedir. Daha şok edici olan bilgi ise uyku apnesi olan insanların çoğunun bu sağlık sorunun farkında olmadığı ve sadece %10 kadarının tedavi gördüğü düşünülmektedir (kaynak link: How common is obstructive sleep apnea?).

Uyku Apnesi Belirtileri - Horlama

Uyku apnesi sendromu, vücutta çok farklı doku ve organın etkilendiği, fiziksel, psikolojik ve mental birçok olumsuz etkilenmeye neden olabilen, semptomlar topluluğundan oluşan hastalıktır. Temel olarak uykuda solunum durması ve vücutta ortaya çıkan oksijen azlığı sonrası salgılanan stress hormonlarının etkisiyle birçok bulgu ve belirti ortaya çıkmaktadır.

Uyku apnesinin iki türü vardır:

Obstrüktif uyku apnesi (OSA): daha yaygın olan formdur, boğazın arkasındaki yumuşak dokunun, uyku sırasında çökmesine bağlı olarak havayolu tıkanması ortaya çıkar.

Santral uyku apnesi: OSA' nın aksine, havayolu tıkalı olmadığı halde; beyindeki solunum kontrol merkezindeki istikrarsızlık sonucu nefes almak için kaslara gönderilmesi gereken sinyaller başarısız olur.

Obstrüktif (tıkayıcı) uyku apnesi sendromunda üst hava yollarındaki daralmaya bağlı olarak uyku esnasında, hava yolunda kapanma ortaya çıkmaktadır. Obezite, boyun kısalığı, çene kısalığı, boyun kalınlığı, burun tıkanıklığı, bademcik büyümesi, damak sakması, küçük dil uzaması gibi nedenlere bağlı olarak, çok farklı bölgelerde hava yolu bölgesi daralması sonucu ortaya çıkabilir.

Bu web sitesinde, horlama ameliyatı, horlama tedavisi, uyku apnesi ameliyatı, uyku apnesi tedavisi, uyku apnesi ve horlama için ameliyat dışı tedavi yöntemleri hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

Uyku Apnesinin Etkileri!

Uyku apnesi olan insanlarda, sağlık üzerine aşağıdaki etkilerden bir ya da birkaç tanesi ortaya çıkabilir. Bu etkilerin ortaya çıkması hastalık süresi ve şiddetine göre değişebilmektedir (kaynak linkler >> What Is Sleep Apnea? Causes, Risk Factors, and Effects / Sleep apnea Complications).

 • Yüksek tansiyon. Tekrarlayan hipoksik krizler esnasında salgılanan stress hormonları uzun dönemde, kalp damar sağlığı üzerinde birçok olumsuz etkilenmeye yol açabilmektedir.
 • İnme (stroke). Uyku apnesi esnasında salgılanan birçok metabolik ürün ve hipertansiyon atakları beyindeki damarlarda olumsuz etkilenmeye neden olabilmektedir.
 • Kalp yetersizliği
 • Düzensiz kalp atımı
 • Kalp krizi
 • İnsülin direnci ve diyabet
 • Depresyon
 • Davranış değişiklikleri
 • Baş ağrısı
 • Okul başarında azalma
 • Dikkat eksikliği
 • Trafik kazaları
 • İş kazaları
 • Sportif faaliyet esnasında performans azalması
 • Cinsel sorunlar
 • Gece altına kaçırma
 • Gastroözofageal reflü
 • Karaciğer yağlanması ve diğer hastalıkları

Videolar