Horlama Neden Olur? - Uyku Apnesi Neden Olur? - Uyku Apnesi Çeşitleri

Horlama ile uyku apnesi arasında ilişki var mı?

Horlama ile uyku apnesi arasında ilişki var mı? - Uzman TV

Uyku apnesi olan hastaların çoğunda horlama varken; horlayan her hastada uyku apnesi görülmeyebilir. Horlama daralmış olan hava yollarının titreşiminden kaynaklanan bir ses iken; obstrüktif uyku apnesi bu hava yolu alanlarının tam kapanması ile ortaya çıkan solunum durması olayıdır. "Tıkayıcı uyku apnesi" / "obstrüktif uyku apnesi" / "periferik uyku apnesi" / "Obstructive sleep apnea" nde hava yolu darlığı ve nefesin geçişi esnasında anormal yüksek hava yolu direnci söz konusudur. Yani tıkayıcı uyku apnesinin başlangıcında horlama görülmesi doğaldır. Örneğin yeni uykuya dalan bir insanda hava yolu darlığı söz konusu ise, uykunun erken safhasında doku gevşemesi arttıkça önce horlama görülür ve doku gevşemesinin arttığı derin uykuda hava yolları tam kapanarak uyku apnesi ortaya çıkabilir. Bunun dışında, beyindeki solunum kaslarını çalıştıran merkezlerin yeterli çalışmaması sonucu, solunum eforu olmaması ve nefes durması durumu "santral uyku apnesi" / "central sleep apnea" olarak adlandırılır. Santral uyku apnesi öncesinde horlama görülmesi şart değildir. Bu iki ana uyku apnesi çeşidi haricinde ikisinin birlikte olması durumu "mikst tip uyku apnesi" / "mixed sleep apnea" olarak adlandırılır. Uyku apnelerinin çoğu santral uyku apnesidir ve tedavide uyku tıbbı ile ilgilenen bir kbb uzmanın görüşünün alınması gerekmektedir.

Obstrüktif tip uyku apnesi, en sık orta yaşlı ve yaşlı yetişkin ve kilolu insanları etkiler, ancak herkeste obstrüktif uyku apnesi ortaya çıkabilir.

Obstrüktif uyku apnesi belirtileri şunlardır:

Gündüz aşırı uyku hali
Yüksek sesli horlama
Uyku sırasında solunum durması
Nefes darlığının eşlik ani uyanma
Bir ağız veya boğaz ağrısı ile uyanma
Göğüs ağrısı ile uyanma
Sabah baş ağrısı
Gün boyunca konsantrasyon zorluğu olması
Depresyon ya da sinirlilik gibi ruh hali değişiklikleri,
Uykusuzluk (insomnia)
Yüksek kan basıncı

Tıkayıcı uyku apnesinn bu belirtileri bazen hipotirodi ve şeker hastalığı gibi farklı hastalıklara karışabilmektedir.

Santral uyku apnesi nedenleri, kalp yetersizliği, inme ve yüksek irtifada uyuma şeklinde sayılabilir. Santral uyku apnesi tedavisinde, uyku esnasında solunuma destek amacıyla oksijen cihazlarının kullanılması uygundur.

Santral uyku apnesi belirtileri şunlardır:

Uyku sırasında solunumun durmuş veya anormal solunum şekllerinin olması
Nefes darlığının eşlik ettiği ani uyanma
Yukarı oturunca rahatlayan nefes darlığı olması
Uykusuzluk (insomnia)
Gündüz aşırı uyku hali (hipersomnia)
Konsantrasyon güçlüğü
Duygudurum değişiklikleri
Sabah baş ağrısı
Horlama

Konu ile ilgili yayınlamoş olduğumuz makalelerden bir tanesinde ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz >> OSAS' LI HASTALARIN ÜST SOLUNUM YOLLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN TEKNİKLER

Yaklaşık 90 milyon Amerikalı' nın uyku sırasında "horlama şikayeti" nin olduğu tahmin edilmektedir. Bu kişilerin yarısında "basit horlama" / "simple snorer" / "birincil horlama" varken; diğer yarısında "Obstrüktif Uyku Apnesi (OSA)" olarak adlandırılan ciddi bir uyku bozukluğu olduğu düşünülmektedir (Kaynak: American Sleep Apnea Association | Is it Snoring or Sleep ...).

Basit Horlama mı Uyku apnesi mi?

"Basit horlama" olarak tanımlanan ve sadece hastanın yanındaki yatak partneri tarafından rahatsız edici bir durum olarak kabul edilen ve uyku apnesi sendromundaki sağlık risklerinin, belirtilerin bulunmadığı sorun normalde birçok sağlıklı bireyde görülebilir. Sorun sadece uyku esnasında üst solunum yollarının titreşimidir. Horlayan bir hastada , horlama haricinde aşağıdaki şikayetlerden bazıları da bulunuyorsa tıkayıcı uyku apnesi sendromunun varlığı akla gelmelidir:

  • Uyku esnasında solunum durmasınınbaşka bir kişi tarafından görülmesi (tanıklı uyku apnesi)
  • Gündüz uykululuk ve yorgunluk hissi
  • Yüksek kan basıncı
  • Kalp hastalığı
  • İnme (felç - stroke) geçirme

Yukarıdaki bilgiler Amerikan Kulak Burun Boğaz Akademisi' nin web sitesinden alıntılanmıştır (www.entnet.org/content/snoring-and-sleep-apnea).

Horlamayı "Doğal" Olarak Kabul Etmeyin!

Uyku apnesi ve basit horlama arasındaki farkları anlamak, iki durumun etkili tedavisi için ilk adımdır.

Genellikle, horlama yaşlanmanın doğal bir parçası gibi düşünülebilir. Horlama yaş ve kilo artışı ile zamanla artabileceği doğru olsa da, sıradan ve standart bir sağlık durumu olarak kabul edilmemelidir. OSA, hemen hemen her zaman yüksek sesle ve sık horlama görülse de; horlama her zaman OSA anlamına gelmez.

Sağlık Risklerini Hafife Almayın!

OSA' da vücudumuzun enerji kullanım şekli değişir, stres hormonlarının salınımı tetiklenir ve gün boyunca yorgun ve uykulu hissedilmesine neden olabilir. Buna ek olarak, kilo artışı, hafıza kaybı, cilt yaşlanması ve daha fazlası gibi yetersiz uykunun potansiyel olumsuz sağlık etkileri bulunmaktadır.

OSA' nın, yüksek kan basıncı, kalp krizi, felç, konjestif kalp yetmezliği, atriyal fibrilasyon, diyabet, belirli kanser türlerine yakalanma ve ani ölüm dahil olmak üzere birçok riske yol açabileceğine dair kanıtlar da vardır. Her iki durumun tedavisi bu riskleri azaltabilir. Odaklanma zorluğu, bozulmuş dikkat ve uyanıklık, kazalara daha yatkın olunması dahil olmak üzere birbirinden çok farklı olumsuz etkiler ortaya çıkabilmektedir.

 

Videolar