Horlama protezini kimler kullanır? - Horlama protezi endikasyonları

Horlama protezi, horlama protezini kim kullanır, horlama protezini kimler kullanır, horlama protezi kullananlar, horlama protezi nerede satılır, horlama protezi forum

Horlama protezini kimler kullanabilir? - Uzman TV

Horlama tedavisi için, cerrahiye uygun olmayan hastalar ya da cerrahi tedaviyi kabul etmeyen hastalarda, ağız ve burun için üretilmiş hava yollarını açan horlama protezleri kullanılabilir. Horlama sorunu olan ve horlama protezi için uygun olan hastalar:

 • Gebe hastalar
 • İleri derecede yaşlı ve ameliyata uygun olmayan ahstalar
 • Ameliyatın riskli olduğu ciddi sistemik hastalığı olan ya da kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalar
 • Cerrahi tedaviyi kabul etmeyen hastalar

Horlama protezleri kimler için uygun değildir?

Horlama protezleri aşağıdaki hasta grupları için uygun değildir:

 • Çocuk hastalar
 • Ağız içerisinde, aparatın tutnabileceği diş yapısı olmayan hastalar (dili çeken farklı ürünler kullanılabilir) 
 • Aktif diş hastalığı olması (bu durumda sadece burun için önerilen aparatlar kullanılabilir)
 • Çene ekleminde ortopedik bir hastalık ya da akut enfeksiyon olması
 • Hastanın ağız içi aparatı kullanma becerisinin yetersiz olması ya da zeka geriliği

Yukarıdaki saydıklarımın bir çoğu ağız içi aparatların kontrendikasyonlarıdır. Horlama aparatı olarak burun açıcı ve boğaz hava yollarını genişletici çok farklı iürünler mevcuttur. Sadece ağız içi aparat olarak bilinen horlama protezleri kabaca 3 gruba ayrılabilir:

 • Yumuşak damak kaldırıcılar (soft palate lifters (SPL) - pek kullanılmıyor)
 • Dil tutucu cihazlar (tongue retaining devices (TRD))
 • Alt çene ilerletici cihazlar (mandibular advancement appliances (MAA))

Horlama aparatı kontrendikasyonları ile ilgili olarak göz atabileceğiniz kaynak linkler >>

Horlama protezlerinin yan etkileri

Horlama protezi olarak sıklıkla kullanılan ağız içi aparatların yan etkileri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • çiğneme zorluğu
 • aşırı tükürük üretimi
 • kuru ağız
 • diş rahatsızlıkları
 • dil rahatsızlıkları
 • çene ağrısı
 • Sakız çiğnerken ağrı olması
 • baş ağrısı
 • Çene kapanmasında olumsuz değiliklikler
 • TME (çene eklemi) ağrısı ve hastalıkları
 • Masseter kası (çiğneme kası) ağrısı 

Kaynak link >> Long-term compliance and side effects of oral appliances used for the treatment of snoring and obstructive sleep apnea syndrome

Horlama önleyici

Horlama önleyici anlamında kullanılan horlamaya son burun bandı, horlama aleti, horlama aparatı, horlama burun aparatı, horlama engelleyici, horlama giderici, horlama bandı, horlama önleyici, horlama cihazı, horlama burun bandı, horlama önleyici burun aparatı, uyku apnesi cihazı, uyku apnesi protezi olarak satılan ağız içi ya da burun için kullanılmak üzere hazırlanmış bir çok Ürün piyasada mevcuttur.

Horlama protezi fiyatı

Horlama protezi fiyatları internet ortamında 30 - 500 TL arasında değişmektedir. Ağız  içi aparatlar ile burun aparatları birbirinden oldukça farklı fiyatlarda satılmaktadır. İnternette birçok ürün mevcut >> horlama protezi fiyatı

Ağız içi aparatların endikasyonları

Bu ağız içi aparatları (horlama protezleri) aşağıdaki hastalar için endikedir:

• Basit horlama sorunları
• Üst solunum yolu direnç sendromu (UARS)
• Hafif, orta ya da şiddetli obstrüktif uyku apne (OSA)

Bu cihazlar, tek başına ya da Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı (CPAP) veya cerrahi ile kombine olarak kullanılabilir.

Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi (The American Academy of Sleep Medicine - www.aasmnet.org), bu ürünleri, hafif-orta şiddetli uyku obstruktif apne sendromu olan ve CPAP tedavisi için uygun olmayan hastalara önermektedir.

Ağız içi cihaz tedavisi için kontrendikasyonlar

Aşağıdaki koşullar olması durumunda, hastalar oral cihaz tedavisi ()horlama protezi tedavisi) almamalıdır:

• Ağız içerisinde hiçbir diş olmaması
• Sınırlı sayıda diş olması (diş hekimine danışılması gerekmektedir)
• Aktif diş hastalıkları
• Minimum ağız açılma aralığı olması
• Çocuklar
• Akut temporomandibular eklem disfonksiyonu (TMJD - çene eklemi) semptomları olması
• TMJD artriti (çene eklemi iltihabı) olması
• Ağız boşluğu içindeki yapılara temastan belirgin psikolojik kaçınma
• Orta derecede sınırlı el becerisi olması ya da cihazı kullanım için yetersiz beceri
• Sınırlı zihinsel kapasite (kaynak link >> Oral Appliances in Snoring and Obstructive Sleep Apnea)

Horlama Protezlerinin Avantajları

• Kolay ulaşılabilir
• Cerrahi işlemlerin riskini taşımaz
• Pratik bir şekilde kullanılabilir

Ağız aletleri, Horlama ve uyku apnesinin tedavisi için non-invaziv bir alternatif tedavi araçlarıdır. CPAP ile karşılaştırıldığında, bunlar, daha yüksek bir uyum oranına sahipti ve daha az zahmetlidir (ancak tedavi başarısı maalesef aynı değil ...).

Horlama Protezlerinin Dezavantajları

• Ağız içi aparat kullanımı için ağız içi anatomisinin ve çene ekleminin normal olması gerekir
• Ağızda yabancı cisim olması ve çenenin yerinin değiştirilmesi her hasta tarafından kolay tolere edilemeyebilir
• Burun tıkanıklığı olan hastalarda, tek başlarına uyku apnesi tedavisindeki etkileri daha sınırlıdır
• Cerrahi işlemlerdeki kalıcı etki olmadığından sadece uyku esnasında geçici hava yolu çapında genişlemeyi sağlamaktadır
• Bu horlama protezleri ile CPAP tedavisindeki kadar, kan oksijen düzeylerinde artma ve apne hipone indeksinde azalma sağlanamayacağını gösteren çalışmalar vardır (kaynak >> [Effectiveness of an anti-snoring prosthesis in obstructive sleep apnea syndrome].)
• Ağız içerisinde tükrük salgılanması değişiklikleri ve ağız açık kalmaya bağlı tükrük kurumasına neden olabileceğinden; diş çürükleri ve ağız hijyeninde bozulmaya neden olabilirler
• Şiddetli uyku apnesi olan hastalarda, etkinliğinin uykuda basınçlı oksijen tedavisi (CPAP tedavisi)' ne göre çok daha azdır. Horlama protezilerinin, CPAP tedavisi ile karşılaştırıldığı "Effectivity of an anto-snoring prothesis in obstructive sleep apnoea syndrome" isimli çalışmada,  uyku apnesi olan hastaların sadece az bir kısmında, kan oksijen değerlerinde düşme ve hastalık şiddetinde azalmayı sağlayabildiği saptanmıştır.

Bu cihazlarla ilgili olarak gece ağrısı, kuru dudaklar, diş rahatsızlığı ve aşırı tükürük üretimi gibi şikayetler sık olarak görülebilir. Diş veya çene pozisyonunda kalıcı değişiklikler uzun süreli kullanımlarda ortaya çıkabilir (kaynak link >> Obstructive Sleep Apnea Dental Devices).

 

Horlama protezi olarak satılan ağız içi aparatlarından yaklaşık 100' den fazla farklı isimde piyasada bulunabilir.

Horlama protezi fiyatı, marka ve modele göre 68 TL' den başlayıp 300 TL' nin üzerine çıkabilmeketdir. İnternet ortamında bu ürünlerin fiyat araştırmasını yapabilirsiniz.

Horlama protezi, horlama protezi fiyatları, horlama protezi istanbul, horlama protezi kullananlar, horlama protezi nerede satılır, horlama protezi ne kadar, horlama protezi forum

Bir horlama protezi olan, ağız içi aparat "Orthoapnea" ürün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

Uyku apnesi, horlama ve uyku bozukluklarının iş kazaları ve trafik  kazaları ile ilişkisi artık bilimsel olarak kanıtlandığından, ekonomik olarak bu sağlık sorunlarının tedavisinin birçok maddi hasarlı iş ve trafik kazasını engelleyebileceği düşünülmektedir. Bunun yanında, kalp ve damar sağlığında erken bozulma olması ve daha erken hipertansiyon tedavisi ve kardiyolojik tetkilerin yapılmasına neden olacağından uyku apnesi ve horlama erkenden tedavi edilmesi gereken bir sağlık sorunudur. Konu ile ilgili kaynak link >> Apnea and Accident Rate

Dünya Sağlık Örgütü Uyarıyor!

horlama trafik kazası

Yeni yayınlara göre uyku apnesi, horlama ve diğer uyku bozukluklarında trafik kazası riski 2 katından daha fazla (bazı yayınlarda 6-12 kat kadar) arttığı gösterilmiştir. Kaynak link >> Sleep Apnea More Than Doubles Risk For Car Accidents: The Dangers Of Drowsy Driving

horlama trafik kazasıDSÖ (Dünya Sağlık Örgütü - WHO) tarafından yayınlanan küresel yol güvenliği ile ilgili son raporu öncelikli halk sağlığı sorunu olarak trafik kazalarını açıklanmaktadır. Bu raporda trafik kazarı nedeneri ve kazaların ekonomik - sosyal sonuçları vurgulanarak uyku apnesi ve horlama şikayeti olan hastaların tedavi edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Kaynak link >> Global status report on road safety). Aynı raporda, uyku bozuklukları gibi  görsel veya işitme kusurları, romatizmal kalp hastalığı, diyabet, nörolojik hastalıklar, alkolizm, uyuşturucu kullanımı veya akıl hastalığı trafik kazalarının diğer ortak nedenleri olarak vurgulanmıştır.

Horlama ve Uyku Apnesi Trafik Kazası Riskini Arttırır

horlama uyku apnesi trafik kazası

Uyku bozuklukları ile trafik kazaları arasındaki ilişki netleşmeye başladığından; horlama şikayeti olan ve aşağıdaki belirtileri olan hastaların uyku tıbbı ile ilgilenen bir kbb uzmanına başvurması uygundur:

- Gündüz uykululuğu
- Sabah yorgun uyanma ve uykuda terleme
- Öğleden sonra uyku gelmesi
- Uykuda solunum durması ve tanıklı uyku apnesi
- Sabah boyun bölgesinde terli olarak uyanma ve baş ağrısı olması

Kaynak link >> Role of snoring and daytime sleepiness in occupational accidents

 

 

Videolar