Horlama Kalp Hastalığı - Horlama Ne Tür Sorunlara Yol Açar?

Horlama mutlaka tedavi edilmesi gereken bir sorun mu?

Horlama mutlaka tedavi edilmesi gereken bir sorun mu? - Uzman TV

Horlama tedavisi için, cerrahiye uygun olmayan hastalar ya da cerrahi tedavyi kabul etmeyen hastalarda, ağız ve burun için üretilmiş hava yollarını açan horlama protezleri kullanılabilir. Horlama sorunu olan ve horlama protezi için uygun olan hastalar:

 • Gebe hastalar
 • İleri derecede yaşlı ve ameliyata uygun olmayan ahstalar
 • Ameliyatın riskli olduğu ciddi sistemik hastalığı olan ya da kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalar
 • Cerrahi tedaviyi kabul etmeyen hastalar

İleri 

 • Bölünmüş uyku ve uykuda 10 saniyeden fazla süren solunum durması atakları (uyku apnesi atakları)
 • Uykudan uyanma atakları olması ve uyku kalitesinde azalma
 • Hafif uyku (Light sleeping), obstrüktif uyku apnesi olaninsanlar yeterince hava akışını sağlamak için gırtlağı açan kaslarını gergin durumda tutmaya çalışırlar.
 • Kalp krizi, felç ve hipertansiyon riskinde artış! Aslında horlama ve uyku apnesi olan hastaların en çok korktukları bu üçlü sağlık sorunu maalesef uyku apnesi sendromunun uzun dönmeli olumsuz sağlık etkilerindendir. Tekrarlayan solunum durması atakları ve tekrrlayan stress hormonlarının salınımı sonrasında, uzun dönmede kal damar sisteminde olumsuz etkilenmeler ortaya çıkabilmektedir (konu ile ilgili göz atabileceğiniz yabancı kaynak link >> Snoring Causes and Health Risks Associated With Snoring)
 • Aritmi. Uyku apnesi olan hastalarda, kalp atımlarında düzensizleşme riski fazladır. Özellikle atrial fibrillasyon riski normal insanlara göre daha fazladır.
 • Gastroözofageal reflü hastalığı (GERD - Gastroesophageal reflux disease) sıklığında artış. Uyku apnesi atağı esnsında, üst hava yollarının kapanmasını takiben karın içi basıncında artış sonucunda, midenin asitli içeriği yemek borusuna doğru kaçabilir ve bu hastalık ortaya çıkabilir.
 • Nokturi (gece altına idrar kaçırma). Uyku apnesinde yukarıda anlatılan mekanizma ile karın içi basıncında artış ve sonrasında idrar kaçırma ortaya çıkabilmektedr.
 • Baş ağrısı. Horlama ve uyku apnesinde farklı mekanizmalarla baş ağrısı ortaya çıkabilmektedir.
 • Cinsel doyumda azalma. Yapılan araştırmalarda, uyku apnesi olan erkek hastalarda, cinsel haz duygusunda azalma gösterilmiştir.
 • Kilo alma. Özellikle tekrarlayan antiinsülin stress hormonlarının salınımı ve vücut metabolizmasındaki azalma sonucunda kilo alımı ortaya çıkabilmektedir.
 • Mental sağlıkta bozulma ve depresyon. Uyku apnesi olan hastalarda, mental sağlıkta bozulma ve dpresyonun ortaya çıkması riski mevcuttur.
 • Dikkat gerektiren işlerde, iş kazası oranında artış ve trafik kazası sıklığında azalma (bu nedenle uyku apnesi ve horlaması olan hastalarıma uzun araç yolculuklarında şöfor olmaktan kaçınmaları ve mümkünse otomatik vitesli arabaları uzun yolcuklta tercih etmemelerini öneriyorum). Kaynak link >> 11 Health Risks of Snoring - Everyday Health

Yine okuyabileceğiniz benzer makale >> Uyku Apnesi Kalbi Gizli Yorar!

 

Uyku apnesi, horlama ve uyku bozukluklarının iş kazaları ve trafik  kazaları ile ilişkisi artık bilimsel olarak kanıtlandığından, ekonomik olarak bu sağlık sorunlarının tedavisinin birçok maddi hasarlı iş ve trafik kazasını engelleyebileceği düşünülmektedir. Bunun yanında, kalp ve damar sağlığında erken bozulma olması ve daha erken hipertansiyon tedavisi ve kardiyolojik tetkilerin yapılmasına neden olacağından uyku apnesi ve horlama erkenden tedavi edilmesi gereken bir sağlık sorunudur. Konu ile ilgili kaynak link >> Apnea and Accident Rate

Dünya Sağlık Örgütü Uyarıyor!

horlama trafik kazası

Yeni yayınlara göre uyku apnesi, horlama ve diğer uyku bozukluklarında trafik kazası riski 2 katından daha fazla (bazı yayınlarda 6-12 kat kadar) arttığı gösterilmiştir. Kaynak link >> Sleep Apnea More Than Doubles Risk For Car Accidents: The Dangers Of Drowsy Driving

horlama trafik kazasıDSÖ (Dünya Sağlık Örgütü - WHO) tarafından yayınlanan küresel yol güvenliği ile ilgili son raporu öncelikli halk sağlığı sorunu olarak trafik kazalarını açıklanmaktadır. Bu raporda trafik kazarı nedeneri ve kazaların ekonomik - sosyal sonuçları vurgulanarak uyku apnesi ve horlama şikayeti olan hastaların tedavi edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Kaynak link >> Global status report on road safety). Aynı raporda, uyku bozuklukları gibi  görsel veya işitme kusurları, romatizmal kalp hastalığı, diyabet, nörolojik hastalıklar, alkolizm, uyuşturucu kullanımı veya akıl hastalığı trafik kazalarının diğer ortak nedenleri olarak vurgulanmıştır.

Horlama ve Uyku Apnesi Trafik Kazası Riskini Arttırır

horlama uyku apnesi trafik kazası

Uyku bozuklukları ile trafik kazaları arasındaki ilişki netleşmeye başladığından; horlama şikayeti olan ve aşağıdaki belirtileri olan hastaların uyku tıbbı ile ilgilenen bir kbb uzmanına başvurması uygundur:

- Gündüz uykululuğu
- Sabah yorgun uyanma ve uykuda terleme
- Öğleden sonra uyku gelmesi
- Uykuda solunum durması ve tanıklı uyku apnesi
- Sabah boyun bölgesinde terli olarak uyanma ve baş ağrısı olması

Kaynak link >> Role of snoring and daytime sleepiness in occupational accidents

 

 

Videolar